Universität Jena, Fakultät für Mathematik & Informatik,
Lehrstuhl Algebra

PD Dr. Jürgen Müller

Büro:
Zi. 3524
Ernst-Abbe-Platz 2

Telefon:
0 36 41 / 9-46 18 4

Fax:
0 36 41 / 9-46 16 2

E-Mail:

Postanschrift:
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Fakultät für Mathematik und Informatik
Institut für Mathematik
Ernst-Abbe-Platz 2
07743 Jena
Deutschland

Homepage:
http://www.math.rwth-aachen.de/~Juergen.Mueller/